Dopalaczom mówimy NIE!
Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych prowadzona jest w naszej szkole od wielu lat. Działania profilaktyczne koncentrowały się dotąd głównie wokół takich substancji jak alkohol, narkotyki czy nikotyna. Od kilku lat obserwujemy ekspansję nowego typu środków psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. To niebezpieczne substancje, stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci oraz młodzieży!

Czytaj więcej –> Sprawozdanie ze spotkania


Dopalaczom mówimy NIE!

Dodaj komentarz