Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28 pok. 302, 301
tel. 22 44 33 912, 22 44 33 812, 22 44 33 897
fax 22 44 33 784

Naczelnik: Sylwia Firląg-Dutkiewicz
tel. 22 44 33 811
e-mail: sfirlag@um.warszawa.pl

Adres Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów

Dodaj komentarz