Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła realizuje program przygotowujący uczniów do życia w dorosłym świecie jaki ich czeka w XXI wieku. Wczesny kontakt w szkole z technologią cyfrową powinien przybliżyć uczniom możliwości zastosowań tej dziedziny oraz wzbudzić odpowiednie zainteresowania. Na podstawie załącznika nr 2 do Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej technologie informatyczne wspierają i integrują się ze wszystkimi dziedzinami wiedzy stając się ich nieodłącznym elementem.

Wspierając się technologiami informatycznymi w czasie lekcji realizujemy następujące kompetencje matematyczne:

 • Stworzenie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju
 • Ćwiczenie motywacji do pracy, koncentracji,uwagi i pamięci
 • Wspomaganie efektywności uczenia się
 • Rozbudzanie motywacji do samokształcenia
 • Rozwijanie inteligencji logiczno-matematycznej poprzez:
  • gry logiczne
  • zadania matematyczne
  • liczenie w pamięci
  • rozwiązywanie zagadek i problemów logicznych
  • klasyfikowanie pojęć
  • myślenie przez analogię

Poniżej przedstawiam krótki przewodnik po szkolnej platformie edukacyjnej dla rodziców i uczniów klasy 4b w przedmiocie matematyka (wystarczy kliknąć na obrazek). Na podstawie pierwszych lekcji w klasie oraz z doświadczeń z ostatnich dwóch lat pracy z innymi uczniami stwierdzam, że dzieci i młodzież chętnie korzystają z technologii informatycznych w nauce. Nauczyciel ma w tym przypadku potężne narzędzie do indywidualizowania procesu nauczania. Zaznaczam, że korzystanie z platformy jest tylko wsparciem dla ucznia i w żaden sposób nie jest elementem wpływającym na ocenę – podstawą pracy nadal jest podręcznik i zeszyt ucznia. Na platformie uczeń znajdzie miejsce w którym może jeszcze raz prześledzić lekcję i przećwiczyć te zagadnienia z którymi ma problemy.

Wszyscy pracujemy dla dobra tego samego dziecka.  Aby efekty współpracy były wysokie musimy zapewnić dobry wzajemny kontakt, mieć dobrą wolę, być otwartymi, oraz okazywać szacunek, sympatię, uczciwość i dyskrecję. Dlatego uzgadniajmy oczekiwania i ustalajmy jasne zasady współpracy – mamy przecież wspólny cel. Wymagania programu nauczania w klasie 4 nie są proste. Ocena pracy ucznia powinna być rzetelna i odzwierciedlać nie tylko osiągnięcia ale przede wszystkim wskazywać na to, nad czym jeszcze musi popracować. Staram się aby oceny były drogowskazem, a nie forma zapłaty.

Liczę na Państwa wsparcie i zaangażowanie 
Michał Czyżewski, nauczyciel matematyki w klasie 4b SP189

 


Logowanie i strona główna platformy


Rozpoczynamy pracę


Sprawdzamy umiejętności i oceniamy pracę


Kształtujemy kompetencje


Prosta komunikacja z uczniami, nauczycielem i rodzicami


Cały materiał


Matematyka w klasie 4b

Dodaj komentarz