Konkurs Ziemia – Ojczyzna Ludzi

Konkurs historyczny „ŻYCIE, DZIAŁALNOŚĆ ORAZ TWÓRCZOŚĆ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO” – edycja 2019

Finał XVII edycji konkursu historycznego „ŻYCIE, DZIAŁALNOŚĆ ORAZ TWÓRCZOŚĆ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”

Wyniki konkursu historycznego „Życie, działalność oraz twórczość Józefa Piłsudskiego” z dnia 19 marca 2019 roku

Konkurs 100 pytań o Patronie


Regulamin i harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020.

Uprzejmie informujemy, że jest już dostępny regulamin oraz harmonogram konkursów przedmiotowych organizowanych na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Harmonogram konkursów jest umieszczony na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu.

W załączeniu:
Regulamin konkursów przedmiotowych
Harmonogram konkursów przedmiotowych
♣ Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie


Regulamin konkursów (w tym Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka) , szczegółowy harmonogram, a także obowiązujące programy merytoryczne poszczególnych przedmiotów dostępne są także na stronie internetowej:
https://konkursy.mscdn.pl

Konkursy w naszej szkole będą odbywać się w dniach 16 października – 4 listopada 2019 r.

Poniżej najważniejsze informacje w kolejności chronologicznej (od 16.10.2019 do 4.11.2019)

JĘZYK NIEMIECKI
I etap szkolny (9:00) – 16.10.2019 (środa)

JĘZYK POLSKI
I etap szkolny (9:00) – 17.10.2019 (czwartek)

CHEMIA
I etap szkolny (9:00) – 18.10.2019 (piątek)

JĘZYK ANGIELSKI
I etap szkolny (9:00) – 23.10.2019 (środa)

HISTORIA
I etap szkolny (9:00) – 24.10.2019 (czwartek)

BIOLOGIA
I etap szkolny (9:00) – 25.10.2019 (piątek)

MATEMATYKA
I etap szkolny (9:00) – 28.10.2019 (poniedziałek)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
I etap szkolny (9:00) – 29.10.2019 (wtorek)

GEOGRAFIA
I etap szkolny (9:00) – 31.10.2019 (czwartek)

FIZYKA
I etap szkolny (9:00) – 4.11.2019 (poniedziałek)

– Na etapie szkolnym wymagany jest próg minimum 80% punktów możliwych do zdobycia aby zakwalifikować się do etapu rejonowego.

Więcej informacji:
https://konkursy.mscdn.pl


Zakładkę konkursów n naszej stronie prowadzi pani Elwira Bonisławska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursy 2019-2020

Dodaj komentarz