Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego (dalej: WSDZ)w naszej Szkole, cele szczegółowe są następujące:

W zakresie pracy z uczniami:

• rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie pracy zespołowej, myślenia kreatywnego i innych kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców;
• nauczenie młodzieży, jak rozpoznać własne predyspozycje zawodowe, zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności a także mocne strony i ograniczenia;
• wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
• motywowanie uczniów do wysiłku koniecznego przy podejmowaniu przemyślanej decyzji o wyborze swojej przyszłości zawodowej;
• przekazanie uczniom informacji o zawodach oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy;

W zakresie współpracy z rodzicami

• wspieranie rodziców w ich działaniach doradczych na rzecz swoich dzieci;
• przekazanie rodzicom informacji o ofercie edukacyjnej, wymogach rynku pracy oraz instytucjach pozaszkolnych, które mogą udzielić im pomocy z zakresu doradztwa zawodowego.

 

czytaj dalej…

Program realizacji doradztwa zawodowego w SP189 2019-2020

Dodaj komentarz