Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z przedstawicielami Rodziców i Nauczycieli do udziału w wojewódzkiej konferencji „Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom. Edukacja aksjologiczna”. Konferencja odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie, w godzinach od 11.00 do 14.00. W załączeniu przekazujemy zaproszenie z linkiem do rejestracji oraz program konferencji.Stosowne pliki w załączeniu.

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

 

program  konferencji
zaproszenie na konferencję

 

Zaproszenie na konferencję

Dodaj komentarz