ZASADY PRZYJĘĆ DO KL.I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dzieci urodzone w 2013 r. realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne jako 6-latek w:

  1. oddziale przedszkolnym szkoły obwodowej chcące kontynuować edukację w kl. I w szkole obwodowej w dniach od 3 lutego otrzymują w sekretariacie szkoły druk zgłoszenie do szkoły obwodowej i składają go w szkole do 2 marca (do godz. 16.00),
  2. oddziale przedszkolnym szkoły, którą organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, która nie jest szkołą obwodową, chcące kontynuować edukację w kl. I w tej szkole w dniach od 3 lutego otrzymują w sekretariacie szkoły druk Deklaracja woli zapisu do kl. I szkoły podstawowej i składają go w szkole do 2 marca (do godz. 16.00),
  3. przedszkolu, chcące rozpocząć naukę w kl. I  w szkole obwodowej (tylko i wyłącznie) w dniach od 3 marca (od godz. 13.00) do 19 marca (do godz. 20.00) rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji wypełniając zgłoszenie do szkoły obwodowej, drukują go  i w formie papierowej zanoszą do szkoły obwodowej,
  4. oddziale przedszkolnym szkoły/przedszkolu, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, od 3 marca (od godz. 13.00) do 19 marca (do godz. 20.00) biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji wypełniając wniosek, drukują go  i w formie papierowej zanoszą do szkoły pierwszego wyboru.

Dzieci ur. w 2014 r. zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej podlega taki, samym zasadom jak dziecko ur. w 2013 r.

 

Ilona Prejss-Iwanicka
Główny specjalista
URZĄD DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Wydział Oświaty i Wychowania
Gen.A. Chruściela „Montera” 28, pokój 302, 04-401 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 ferie zimowe w Województwie Mazowieckim zaplanowane są od 10 do 23 lutego 2020 r. Uczniowie, w tym czasie, będą mogli skorzystać z bardzo bogatej oferty Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2020”. Warszawski Program „Zima w Mieście” 2020 będzie również realizowany w ośmiu szkołach specjalnych.
Źródłowa informacją o programie na stronie Urzędu Dzielnicy oraz elektroniczne zapisy do programu
W Dzielnicy Rembertów Feryjne Placówki Edukacyjne zlokalizowane będą w:
1. Szkole Podstawowej Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Paderewskiego 45 (Stary Rembertów)
2. Szkole Podstawowej Nr 254 przy ul. Niepołomickiej 26 (Wygoda).
REKRUTACJA
14 stycznia br. od godz. 12.00 rozpoczyna się rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 do Akcji organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Akcja prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

ZASADY PRZYJĘĆ DO KL.I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dodaj komentarz