Dotyczy: odpłatności za żywienie

Szanowna Państwo.

Ze względu na zaistniałą sytuację i fakt, że stołówki nie będą w okresie 12.03-25.03 wydawały posiłków, proponujemy wpłacone przez rodziców a niewydatkowane w marcu środki zaliczyć na poczet odpłatności za miesiąc kwiecień 2020r.

 

Dyrektor Szkoły SP 189

 

 

 

 

 

Komunikat nr 6/16.03.20: Informacja Dotycząca Odpłatnosci za Obiady

Dodaj komentarz