Treść zarządzenia nr 13/2020
W sprawie zasad organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
>>> czytaj dokument
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13/2020:
Zasady organizacji zadań szkoły podstawowej nr 189 z oddziałami integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w warszawie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
>>> czytaj dokument
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13/2020:
Zasady realizacji transmisji głosu i obrazu w realizacji jako jedna z technik kształcenia na odległość w Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
>>> czytaj dokument

 

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 27.03.2020r

Dodaj komentarz