Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 27.03.2020r

Treść zarządzenia nr 13/2020 W sprawie zasad organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. >>> czytaj dokument Załącznik nr 1 … Czytaj dalej Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 27.03.2020r