Treść zarządzenia nr 14/2020
W sprawie ustalenia Warunków i sposobu oceniania wewnątrzklasowego obowiązujących w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
>>> czytaj dokument
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14/2020
Dot.: Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
>>> czytaj dokument
Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 01.04.2020r

Dodaj komentarz