Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 01.04.2020r

Treść zarządzenia nr 14/2020 W sprawie ustalenia Warunków i sposobu oceniania wewnątrzklasowego obowiązujących w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. >>> czytaj dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej … Czytaj dalej Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 01.04.2020r