Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2019/2020 prowadzony jest zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 … Czytaj dalej Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020