Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z

Kwalifikacja kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 189 w Warszawie

Szanowni Państwo, Zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie

Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 01.04.2020r

Treść zarządzenia nr 14/2020 W sprawie ustalenia Warunków i sposobu oceniania wewnątrzklasowego obowiązujących w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. >>> czytaj dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej