Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne. E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

>>> dowiedz się więcej


Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 5 – Rok szkolny 2019/2020

Wychowanie, to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej,  intelektualnej, duchowej i społecznej , które jest wzmacniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe). Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Zadaniem szkoły jest wychowanie dzieci i młodzieży do wartości. Trwały system wartości i umiejętność stosowania go w życiu, to najcenniejszy kapitał, w jaki możemy wyposażyć dziecko. 

>>> dowiedz się więcej


Martwisz się o bezpieczeństwo swojego dziecka w sieci? – Bezpieczne dziecko w sieci

>>> dowiedz się więcej


„Niebieskie Karty” Procedura niebieskiej karty w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie.


Bezpieczeństwo w rodzinie

♦ Kilka słów o formach przemocy
♦ Czy doznajesz przemocy w rodzinie?
♦ O rodzinie bez przemocy

HAZARD? Nie, dziękuję

♦ Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Krajowej Administracji Skarbowej skierowana do uczniów szkół podstawowych, nauczycieli i rodziców.

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

Mówię NIE Przemocy i Agresji Mówię NIE Przemocy i Agresji Przemoc Wirtualna Umiem Powiedzieć NIE

Bezpieczna Szkoła – materiały źródłowe MEN

children on a bicycle at asphalt road in early morning Blue lights of the police. The ambulance. Health care. Registration of a traffic accident. Close up of young people putting their hands together. Team with stack of hands showing unity and teamwork. Group of carefree teenagers having fun and kicking football in park on summer day Portrait of smart schoolgirls and schoolboys looking at the laptop in classroom
Dbamy o bezpieczeństwo Reagujemy w sytuacjach
nadzwyczajnych
Dbamy o dobryklimat szkoły Przeciwdziałamy
uzależnieniom
Promujemy bezpieczeństwo
w sieci

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
Infolinia Dla młodzieży: 116 111; Dla dorosłych: 800 100 100