Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 01.04.2020r

Treść zarządzenia nr 14/2020 W sprawie ustalenia Warunków i sposobu oceniania wewnątrzklasowego obowiązujących w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. >>> czytaj dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 27.03.2020r

Treść zarządzenia nr 13/2020 W sprawie zasad organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. >>> czytaj dokument Załącznik nr 1

Komunikat nr 4/16.03.20: Zmiana zasad rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

Zmiana zasad rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków/zgłoszeń rekrutacyjnych: elektronicznie – skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  można wysłać