Wynajem Hali Sportowej

Zgodnie z zaleceniem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zamieszczamy informacje dotyczącą wynajmu hali sportowej:
W sprawach wynajmu prosimy kontaktować się z kierownikiem gospodarczym – panem Waldemarem Kowalskim tel. 22 879 14 51 lub 22 661 95 66 w. 30