Grupy
Grupa Klasa Sala Wychowawca
I I-b 205 p. Katarzyna Gasik-Żurawska
II III-a; III-b 04 p. Krystyna Korzeniowska
III 0-a; 0-b 204 p. Nadia Łamek
IV I-a; IV-b 205 p. Renata Kruk
V II-a; IV-c 05-sty p. Małgorzata Szczepanek
VI II-b; IV-a 04 p. Anna Kowalska
VII KOŁA p. Jolanta Harasiuk

ŚWIETLICOWY DZIEŃ DZIECKA

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

III Międzdzielnicowy Konkurs Plastyczny i Recytatorski „Piękna Nasza Polska Cała”

Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie

Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie